Polis. Political Studies. Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

A

Ab   Ac   Ad   Af   Ag   Ah   Aj   Ak   Al   Am   An   Ap   Ar   As   At   Au   Av   

Abazov R.F.  4-1992 | 2-1995 | 3-1995 | 3-1999 |
Abolin O.Yu.  5-1994 | 1-1995 |
Abramov V.F.  3-1995 | 4-1998 | 4-2012 |
Abramov V.N.  2-1998 |
Achkasov V.A.  3-2001 | 1-2015 |
Acton J.  3-1993 |
Adiev A.Z.  6-2018 |
Afanasieva O.V.  5-2010 |
Afanasyev M.N.  1-1994 | 6-1994 | 3-1995 | 6-1995 | 2-1996 | 6-1996 | 1-1997 | 2-1998 | 4-1998 |
Afanasyev V.V.  5-2005 |
Afontzev S.A.  4-2005 | 2-2006 |
Agayev S.L.  2-1991 | 4-1992 | 2-1995 | 3-1995 | 1-1998 |
Ahmatnurova S.F.  6-2013 |
Ajami F.  1-1994 |
Akayev A.A.  3-2009 |
Akhiyezer A.S.  1-1991 | 5-1991 | 6-1994 |
Akhremenko A.S.  2-2000 | 2-2005 | 1-2007 | 2-2007 | 3-2009 | 1-2012 | 6-2012 | 6-2014 | 6-2016 | 2-2019 | 3-2019 |
Aksyonov K.E.  2-2005 |
Aksyumov B.V.  4-2007 |
Albrecht U.  4-1993 |
Alekseyenkova Ye.S.  6-2005 | 2-2007 | 2-2007 | 2-2007 | 3-2007 | 3-2008 |
Alekseyeva T.A.  2-1991 | 3-1992 | 3-1992 | 5-1993 | 6-1993 | 1-1995 | 3-1997 | 5-2001 | 1-2006 | 5-2008 | 1-2010 | 3-2010 | 5-2012 | 1-2016 | 6-2016 | 4-2017 | 6-2018 |
Aliev M.G.  2-2013 |
Alker H.R.-Jr.  6-2001 |
Allenov S.G.  3-2001 | 4-2003 | 2-2007 |
Almond G.  4-1992 | 6-1997 |
Alyushin A.L.  3-2005 | 5-2006 |
Amelin V.N.  3-1998 |
Amel’ko N.N.  4-1994 |
Amogolonova D.D.  2-2005 |
Analytical Report by the Institute of Sociology, RAS  3-2011 | 6-2011 |
Ananyeva Ye.V.  5-2001 |
Anderson R.D.  3-1993 |
Andreev D.A.  3-2013 |
Andreyev A.L.  1-1995 | 5-2013 | 5-2016 |
Andreyev A.P.  3-1993 |
Andreyev I.V.  5-2005 |
Andrianov M.S.  2-1997 |
Anisimov V.M.  4-1995 |
Anninsky L.A.  3-1992 |
Anokhina N.V.  5-2007 | 2-2008 |
Anopriyeva G.S.  6-1993 |
Antonova L.A.  4-2018 |
Antyukhova E.A.  2-2019 |
Apresyan R.G.  3-2002 |
Arapov A.V.  4-1992 |
Arato A.  3-1995 |
Arbatov A.G.  4-1994 | 3-2011 | 2-2016 | 3-2017 | 3-2018 | 3-2019 |
Arbatova N.K.  3-2017 |
Aron M.  4-1996 |
Aron R.  2-1993 | 1-1996 |
Arshin K.V.  1-2008 |
Artyushkin V.F.  5-2007 | 6-2016 |
Art’omov G.P.  2-2000 |
Ashikhmina Ya.G.  4-2004 |
Ashin G.K.  2-2002 |
Ashmarin I.I.  6-1994 |
Astafyev Ya.U.  3-1992 |
Atanesyan A.V.  6-2018 |
Atoyan A.I.  6-1993 |
Aurelius A.  4-2006 |
Avdasheva S.V.  6-1992 |
Avdiyenko D.A.  2-2000 |
Avdonin V.S.  2-2000 | 5-2013 | 4-2019 |
Avineri Sh.  1-1994 |
Avksentyev V.A.  4-2007 |
Avtonomov A.  4-1996 |

 
 

Archive

   2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991