Polis. Political Studies. Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

K

K&   Ka   Ke   Kh   Ki   Kj   Kl   Ko   Kr   Ku   Ky   

Köchler H.  4-2013 |
Kabalina V.I.  2-1991 |
Kachkov D.M.  5-2009 |
Kakabadze Sh.Sh.  4-2008 | 3-2011 |
Kalinin K.O.  3-2006 |
Kallabis H.  5-1991 |
Kalmykov K.N.  5-2002 |
Kalmykov N.N.  1-2017 |
Kalugin O.A.  4-1998 |
Kalyadin A.N.  4-1994 |
Kalyuzhnova Y.  5-2021 | 4-2022 |
Kamalova R.U.  4-2016 |
Kamensky A.B.  5-2000 |
Kanarsh G.Yu.  5-2008 | 1-2011 | 3-2013 |
Kandel P.Ye.  6-1994 |
Kantor K.M.  3-1992 | 2-1993 | 6-1993 | 3-1996 |
Kapustin B.G.  6-1991 | 1-1992 | 6-1992 | 1-1994 | 2-1994 | 2-1994 | 3-1994 | 5-1994 | 6-1996 | 1-1997 | 2-1997 | 3-1997 | 1-2001 | 4-2001 | 5-2001 | 5-2001 | 6-2003 | 2-2010 | 3-2024 |
Kara-Murza A.A.  2-1993 | 3-1994 | 1-1995 | 1-1995 | 4-1995 | 3-1997 | 1-2006 | 5-2008 | 3-2011 |
Karabushchenko P.L.  4-2000 | 1-2013 | 2-2013 |
Karaganov S.A.  4-1993 | 6-2019 |
Karakhanyan M.A.   3-1991 |
Karamanov M.O.  2-1991 |
Karandashova S.A.  6-2017 |
Karas'ov V.I.  3-1999 |
Karasev D.Yu.  3-2022 |
Karastelyov V.G.  3-2011 |
Karelova L.B.  1-2012 | 1-2014 | 6-2016 |
Kargina I.G.  5-2012 | 2-2014 |
Karl T.L.  4-2004 |
Karpich Yu.V.  6-2023 |
Kartzov A.S.  4-2006 | 6-2010 |
Karyagin M.E.  2-2016 | 3-2017 |
Kasamara V.A.  6-2009 | 4-2011 |
Kasatkin P.I.  1-2017 | 6-2017 | 5-2019 |
Kascian K.  4-2020 |
Kashenko T.L.  5-1991 |
Kashirina Ye.V.  6-1992 |
Kashirskikh O.N.  2-2009 |
Kasimov R.Kh.  1-2022 |
Kaspe S.I.  5-1997 | 2-1999 | 5-2000 | 1-2005 | 4-2005 |
Kautsky K.  1-1991 | 2-1991 |
Kawato A.  6-2013 |
Kazanskaya J.V.  5-1995 |
Kazantzev A.A.  5-2001 | 6-2001 | -2002 | 1-2003 | 2-2005 | 1-2006 | 6-2006 | 1-2007 | 2-2007 | 2-2007 | 2-2007 | 2-2008 | 3-2010 | 2-2012 | 3-2017 | 2-2018 | 5-2019 | 1-2020 | 2-2021 | 2-2022 |
Kazarinova D.B.  4-2017 | 4-2018 | 1-2020 | 4-2021 |
Kazaryan L.G.  2-2012 |
Kazimov A.K.  3-1993 |
Kazin A.L.  6-1992 |
Kazin F.A.  1-2009 |
Kazun A.D.  1-2017 | 1-2019 | 1-2021 | 4-2023 |
Kazun A.P.  1-2019 |
Kerimov A.D.  1-1992 |
Kertman G.L.  4-1996 | 4-2000 | 1-2005 | 6-2005 | 6-2006 | 1-2007 | 4-2012 |
Khakhalkina E.V.  3-2020 |
Khakimov G.A.  2-2013 |
Khaliy I.A.  4-2008 | 2-2012 | 3-2012 |
Khalosha B.M.  4-1994 |
Khalturina D.A.  5-2009 |
Kharitonova O.G.  5-1996 |
Kharkevich M.V.  4-2009 | 5-2012 | 6-2016 | 2-2024 |
Khatuntzev S.V.  2-2004 | 2-2011 | 3-2013 | 6-2015 |
Khavanov Ye.I.   4-1995 |
Khaylova N.B.  3-1993 |
Khenkin S.M.  3-1993 | 4-1996 | 5-1996 | 5-1996 | 5-2002 | 2-2005 | 2-2015 | 3-2018 |
Khlopin A.D.  4-1996 | 6-2004 |
Khokhlova N.I.  5-2020 |
Kholmskaya M.R.  5-1999 |
Kholodkovskii K.G.  2-1994 | 2-1995 | 3-1998 | 2-1999 | 2-2000 | 5-2001 | 1-2004 | 1-2006 | 6-2006 | 6-2008 | 2-2009 | 1-2010 | 5-2010 | 6-2011 | 3-2018 | 2-2019 |
Khomutova O.Yu.  2-2007 |
Khoros V.G.  1-1995 | 5-2010 | 1-2014 | 6-2018 |
Khovalyg D.V.  1-2008 |
Khovanskaya A.V.  4-2001 |
Khramtzov A.F.   4-1991 |
Khrustov G.F.  1-2008 |
Khudaykulova A.V.  6-2005 | 3-2020 |
Khvoshchyov V.Ye.  6-2002 |
Kikt’eva Ye.A..  4-2000 |
Kin C.  1-1991 |
King P.  5-2000 |
Kinsbursky A.V.  2-1994 |
Kireeva O.F.  4-2023 |
Kirichenko E.V.  1-2020 |
Kirichenko O.A.  1-1993 |
Kirilkina I.L.  4-2001 |
Kirillina N.V.  4-2023 |
Kirillov A.D.  2-1998 |
Kirk R.  3-2001 | 5-2003 |
Kirkpatrik J.  1-1994 |
Kirsanov A.S.  5-2014 |
Kiryanov I.K.  5-2005 | 2-2006 | 1-2022 |
Kiselyov I.Yu.  3-2003 | 4-2004 |
Kizima M.P.  3-2001 |
Kjellen R.  2-2005 |
Klemeshev A.P.  4-2005 | 5-2018 | 5-2019 |
Klimenko E.V.  6-2015 |
Klimenko Z.V.  1-2000 | 2-2001 |
Klimov I.A.  1-1997 | 1-1999 | 1-2000 |
Klimova S.G.  6-2000 | 1-2001 |
Klingemann H.-D.  3-2008 |
Klinova M.V.  2-2024 |
Kliucharev G.A.  1-2016 |
Klopov E.V.  1-1991 | 1-1992 |
Klyamkin I.M.  4-1991 | 2-1993 | 4-1993 | 5-1993 | 6-1993 | 1-1994 | 2-1994 | 3-1994 | 4-1994 | 5-1994 | 6-1994 | 2-1995 | 4-1995 | 5-1995 | 1-1996 | 2-1997 | 4-1999 | 4-2000 | 5-2000 | 1-2004 | 5-2008 |
Klyuchnikov Yu.V.  1-1992 |
Kobzeva S.V.  1-2008 | 5-2009 |
Kochegarova T.M.  5-2014 |
Kocherov O.S.  6-2020 |
Kochetkov A.P.  5-2011 | 2-2012 | 3-2012 | 1-2013 | 4-2013 | 4-2014 | 2-2016 | 1-2023 |
Kochetkov V.V.  2-2012 |
Kokarev K.P.  1-2014 | 3-2015 |
Kokareva A.N.  2-2012 | 3-2012 |
Kokoshin A.A.  1-2009 | 4-2014 | 4-2018 | 2-2022 |
Kokoshina Z.A.  2-2022 |
Koktysh K.E.  3-2002 | 4-2002 | 5-2002 | 2-2020 | 3-2021 | 6-2022 | 1-2023 | 1-2024 |
Kolba A.I.  3-2009 |
Koldunova E.V.  6-2007 | 5-2020 |
Kolesnikova I.S.  2-2008 |
Kolganov A.I.  1-2016 |
Kolmogorova D.M.  5-2005 |
Kolomiyetz V.K.  3-1991 | 3-1997 | 4-1997 |
Kolosov V.A.  4-1991 | 1-1994 | 4-1994 | 6-1994 | 1-1996 | 2-1996 | 4-1996 | 1-1997 | 3-1998 | 3-2000 | 2-2001 | 3-2003 | 4-2004 | 4-2008 | 1-2010 | 2-2012 | 5-2012 | 2-2014 | 5-2014 | 3-2018 | 5-2018 |
Kolotkin M.N.  6-1997 |
Kolpakov V.A.  1-2011 | 3-2013 |
Koltsova O.Yu.  6-2021 |
Kolycheva A.V.  6-2021 |
Komarovsky V.S.  5-2001 | 4-2005 | 5-2009 |
Komarovsky V.V.  3-1992 |
Konchalovsky A.S.  5-2010 |
Kondrachuk V.V.  3-2005 |
Kondratenko K.S.  3-2023 |
Konkov A.E.  1-2020 |
Konnov V.I.  5-2016 | 1-2020 | 5-2023 |
Kononenko P.B.  6-2003 |
Konstantinov V.V.  6-2007 |
Konstantinovsky D.L.  1-2000 |
Konyakhina A.P.  2-2003 |
Konyshev V.N.  2-2004 | 2-2013 | 4-2017 | 1-2019 | 4-2020 | 6-2022 |
Koposova E.N.  6-2016 |
Korgun I.A.  3-2022 |
Korgunyuk Yu.G.  1-2001 | 2-2001 | 2-2015 | 4-2015 | 6-2019 |
Kornilov A.A.  3-1992 |
Korolev A.A.  1-2021 |
Korolev S.A.  1-2011 | 3-2013 |
Korotayev A.V.  4-2009 | 5-2009 | 4-2013 | 3-2014 | 2-2015 | 3-2016 | 2-2017 | 6-2017 | 2-2019 | 6-2019 | 3-2021 | 4-2022 | 4-2023 |
Korotetskaya L.V.  1-2012 | 3-2012 |
Korshunov D.S.  4-2013 |
Korsoun V.A.  3-2008 |
Kortunov A.V.  5-1996 |
Kortunov S.V.  1-2009 |
Korybko A.  3-2020 |
Kosevich E.Yu.  3-2022 |
Kosolapov N.A.  2-2004 | 6-2005 | 6-2005 |
Kosorukov A.A.  4-2009 |
Kosov Yu.V.  5-2003 | 5-2005 | 4-2014 |
Koss M.  6-2004 |
Kostenko N.  6-1999 |
Kostryukova O.N.  1-2007 |
Kostyrev A.G.  2-2013 | 2-2021 |
Kostyuk K.N.  5-2000 | 1-2002 |
Kostyushev V.V.  4-2011 |
Kot V.S.  1-2006 |
Kotelnikov S.I.  3-2014 |
Kotelnikov V.S.  6-2000 |
Kotsur G.V.  4-2023 |
Koval B.I.  4-1991 | 5-1991 | 6-1991 | 1-1992 |
Koval Ye.I.  5-2005 |
Kovalenko V.I.  5-2001 |
Kovalev V.A.  5-1998 | 2-2000 | 6-2002 | 1-2004 | 4-2004 | 5-2005 | 3-2008 |
Kovalsky N.A.  1-1992 |
Kovler A.I.  6-1998 |
Kozhokin E.M.   4-1993 | 4-2015 | 1-2017 | 6-2017 | 1-2019 | 2-2023 |
Kozintsev A.S.  3-2023 |
Kozlov D.V.  4-2007 | 1-2015 | 1-2017 |
Kozlov N.D.  4-2008 |
Kozlov S.V.  4-2015 |
Kozlov V.Ye.  6-1992 |
Kozlova G.A.  2-2012 | 3-2012 |
Kozlova N.N.  5-2013 | 3-2020 | 1-2023 |
Kozyrev Yu.N.  5-1993 |
Kozyreva P.M.  4-2008 | 6-2012 | 5-2013 | 4-2014 | 1-2017 | 5-2019 | 5-2020 |
Kradin N.N.  5-1997 | 6-2011 |
Kraev O.L.  5-2022 |
Krasheninnikova Yu.A.  3-2002 | 3-2003 |
Krasikov S.A.  2-2008 | 5-2008 |
Krasilshchikov V.A.  4-1991 |
Krasin Yu.A.  6-1992 | 2-1994 | 4-1995 | 3-1997 | 1-2003 | 6-2004 | 4-2006 | 5-2008 | 1-2010 | 1-2010 | 2-2010 | 2-2012 | 3-2012 | 5-2013 | 6-2014 | 5-2015 | 1-2017 |
Kravchenko I.I.  2-1991 | 5-1991 |
Kravchenko S.A.  5-2014 | 5-2015 | 5-2016 | 2-2017 | 1-2018 | 4-2018 | 5-2019 | 6-2020 | 1-2022 | 3-2023 | 2-2024 |
Kravchuk A.A.  1-2019 |
Kravchuk I.D.  5-2022 |
Krechetova M.Yu.  4-2012 |
Kremenyuk V.A.  2-1991 |
Krestinina Ye.S.  4-2011 |
Krindach A.D.  4-1994 | 6-1994 | 2-2001 |
Krivenky V.V.  2-1993 |
Krivokhizha V.I.   3-1995 |
Krupnaya D.A.  6-2019 |
Kruzhkov A.V.  6-2004 |
Krylov A.V.  4-2018 | 3-2023 |
Kryshtanovskaya O.V.  1-2010 | 1-2010 | 1-2011 |
Kubyshkina Ye.V.  1-2012 |
Kucherenko A.A.  3-2009 |
Kucherov M.A.  2-2024 |
Kuchinov A.M.  5-2016 |
Kudinov A.S.  6-2022 |
Kudryashova E.V.  5-2020 |
Kudryashova I.V.  1-2002 | 3-2009 | 2-2015 | 3-2023 |
Kudryavtsev A.K.  6-2019 |
Kudryavtzev I.Ye.  2-1997 |
Kudryavtzev V.V.  5-1998 |
Kudyukin P.M.  1-1993 | 5-2008 |
Kuklina I.N.  4-1994 |
Kulaev M.A.  2-2024 |
Kulagin V.M.  1-2000 | 1-2004 | 4-2005 |
Kulik A.N.  1-1993 | 6-2009 |
Kulikov V.I.  5-2012 |
Kulikov V.V.  2-1991 |
Kulinchenko A.V.  2-2003 | 2-2004 | 6-2004 |
Kulinchenko V.A.  2-2003 |
Kulpin E.S.  4-1991 | 1-1997 | 5-2009 | 3-2013 |
Kulpin-Gubaydullin E.S.  6-2008 | 3-2010 |
Kulyushin N.D.  5-2002 |
Kupriyanov A.V.  4-2022 |
Kupriyanycheva E.B.  3-1999 |
Kupryashin G.L.  6-2012 |
Kurginyan S.E.  6-1993 |
Kurnosov A.A.  2-1995 |
Kurochkin A.V.  3-2003 |
Kurochkina Ye.O.  3-2003 |
Kuryukin A.N.  2-2010 |
Kustaryov A. S.  2-2006 |
Kutergin V.A.  5-2017 |
Kutkovetz T.I.  2-1997 |
Kuvaldin V.B.  3-1997 | 5-1998 | 1-2004 | 6-2023 |
Kuvaldina A.V.  6-2012 |
Kuzes I.Yu.  6-1995 |
Kuzin I.V.  2-2017 |
Kuzmin A.S.  2-2000 | 3-2002 | 2-2007 | 2-2007 | 2-2007 | 6-2009 |
Kuzminova Ye.V.  4-2013 |
Kuzn'etzov V.A.  3-1999 |
Kuznetsov D.A.  1-2011 | 3-2013 | 5-2019 |
Kuznetsov V.F.  6-2014 |
Kuznetsov А.М.  6-1998 | 6-2007 |
Kuznetz Yu.L.  1-2005 |
Kuznetzov I.I.  3-2000 | 2-2011 |
Kuznetzova Ye.S.  6-2000 | 6-2001 |
Kynev A.V.  2-2002 | 2-2003 | 6-2003 | 2-2004 | 1-2005 | 3-2005 | 6-2006 |
Kyrchanoff M.V.  1-2024 |

 
 

Archive

   2024      2023      2022      2021   
   2020      2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991