Polis. Political Studies. Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

M

Ma   Mc   Me   Mi   Mk   Mn   Mo   Mu   My   

Mac Mertry J.  4-1992 |
MacKinder. H.J.  4-1995 | 2-2011 |
Mackow J.  4-2000 |
Maene P.  6-2021 |
Magaril S.A.  1-2010 |
Magniadas J.  4-1996 |
Magomedov A.K.  5-1999 |
Magun A.V.  2-2002 | 3-2002 | 2-2003 | 2-2007 |
Makarenko B.I.  1-2001 | 1-2004 | 4-2009 | 3-2010 | 1-2011 | 4-2012 | 1-2013 | 3-2014 | 3-2015 | 1-2017 | 1-2023 |
Makarenko S.A.  3-2006 | 1-2008 | 3-2009 |
Makarenko V.P.  4-2002 | 6-2009 | 2-2012 |
Makarkin A.  4-1996 |
Makarychev A.S.  4-1991 | 1-1992 | 3-1992 | 5-1993 | 5-1994 | 4-1995 | 3-1997 | 1-1998 | 5-2000 | 6-2002 | 5-2003 |
Makeyev S.  3-1998 |
Makhbubani K.  1-1994 |
Maksimenko V.I.  6-1991 | 4-1993 |
Maksimov A.M.  2-2018 |
Maksimov D.A.  4-2006 |
Maksimov M.A.  4-2008 | 4-2010 |
Makuhin A. V.   4-2015 |
Makulov S.S.  3-2012 |
Malakanova O.A.  2-2000 |
Malakhov V.S.  3-2010 | 4-2010 | 1-2015 | 1-2020 | 4-2020 | 4-2021 | 1-2023 | 6-2023 |
Maleshevich A.V.  1-2023 |
Malgin A.V.  2-2023 | 5-2023 |
Malikova Yu.O.  5-2003 |
Malinova O.Yu.  5-2001 | 2-2002 | 6-2002 | 2-2003 | 3-2003 | 4-2004 | 5-2004 | 5-2006 | 1-2007 | 5-2007 | 5-2009 | 2-2010 | 3-2010 | 4-2015 | 2-2016 | 6-2016 | 1-2018 | 2-2018 | 3-2021 | 6-2023 |
Malinovskaya Ye.A.  2-2008 |
Malinovsky P.V.  1-2004 |
Malkin V.A.  5-2003 |
Malkov S.Yu.  4-2013 |
Malov A.V.  1-2024 |
Malov V.  3-2002 |
Malysheva E.M.  4-2013 |
Malysheva O.P.  2-2019 | 2-2022 | 5-2022 |
Malyutin M.V.  1-2004 |
Mamagulashvili D.I.  3-2020 |
Mamayev Sh.  6-1995 |
Mamonov M.V.  5-2011 |
Mamychev A.Yu.  1-2023 |
Mannheim J.B.  3-1991 |
Manoylo A.V.  6-2017 |
Manson P.  1-1992 |
Mansurova G.M.  4-2000 |
Manuylov V.I.  3-1991 |
Marchenko A.N.  1-2022 |
Marchenko G.V.  2-1996 |
Marchenya P.P.  1-2017 |
Margoev A.R.  1-2021 |
Markedonov S.M.  1-1996 | 2-1998 | 6-2022 |
Markhashov Yu.S.  1-1991 | 2-1991 | 4-1991 | 5-1991 | 6-1991 |
Markov B.V.  3-2007 |
Martyanov V.S.  2-2005 | 4-2006 | 1-2010 | 6-2010 | 1-2012 | 3-2012 | 4-2021 | 1-2014 | 4-2016 |
Martynov M.Yu.  2-2020 |
Martуshin O.V.  6-1992 |
Maslova E.A.  1-2022 |
Maslow V.I.  2-1991 |
Massing O.  6-1991 |
Matsiyevsky Yu.V.  5-2010 | 1-2018 |
Matsuzato K.  3-2005 |
Matveychev O.A.  2-2018 |
Matveyev V.A.  1-1991 |
Matveyeva S.Ya.  1-1996 |
Matviyenko I.G.  2-2007 |
Matz U.  1-1992 |
Mazus A.I.  2-2023 |
McAuley M.  3-1993 |
McFaul M.  5-1994 | 6-1994 |
Mchedlova M.M.  1-2016 | 5-2016 | 4-2021 | 2-2024 |
Medoeva Z.G.  4-2013 |
Medushevsky A.N.  2-2006 | 4-2011 | 1-2013 |
Medushevsky N.A.  5-2015 |
Medvedchuk V.  6-1999 |
Medvedev Yu.S.  3-2006 |
Medvedeva S.M.  6-2007 | 2-2018 | 5-2019 | 1-2020 | 2-2022 |
Mekhanik A.  4-1996 |
Meleshkina Ye.Yu.  5-1998 | 3-1999 | 4-1999 | 2-2000 | 5-2002 | 2-2006 | 5-2006 | 6-2006 | 5-2007 | 2-2008 | 3-2009 | 4-2009 | 1-2010 | 3-2010 | 4-2019 |
Melikyan O.N.  4-2000 |
Melkumian K.S.  2-2019 |
Melnikov K.V.  2-2018 | 6-2021 |
Melnikov S.S.  2-2018 |
Melville A.Yu.  2-1991 | 4-1996 | 5-1996 | 5-1996 | 1-1997 | 6-1997 | 2-1998 | 4-1998 | 3-1999 | 4-1999 | 5-2002 | 2-2003 | 4-2003 | 2-2004 | 5-2004 | 5-2006 | 5-2006 | 4-2008 | 3-2009 | 4-2009 | 3-2010 | 4-2010 | 3-2011 | 2-2012 | 4-2012 | 2-2013 | 2-2019 | 3-2019 | 1-2020 | 6-2020 | 2-2023 | 5-2023 |
Melvin N.  3-2002 |
Menshenina N.N.  5-1998 |
Menshikov A.S.  1-2010 |
Merkel B.  1-2002 | 2-2002 |
Merkushev V.N.  4-2006 | 2-2008 |
Merloe P.  4-1995 | 4-1995 |
Meshcherina K.V.  3-2021 |
Meshcheryakov A.N.  3-2016 |
Meshcheryakova N.N.   2-2021 |
Meshkova T.A.  6-2002 |
Metropolitan Kirill  2-2008 |
Mezhevich N.M.  5-2019 |
Mezhuyev B.V.  5-1996 | 1-1997 | 1-1999 | 4-1999 | 1-2000 | 5-2000 | 4-2002 | 6-2002 | 5-2004 | 5-2006 | 5-2009 | 6-2010 | 4-2012 | 6-2019 |
Mezhuyev V.M.  3-1992 | 6-1992 | 2-1993 | 3-2004 |
Middlehof J.  2-2011 |
Mielke K.  4-2005 |
Mikhailov R.V.  6-2015 | 3-2017 |
Mikhailova E.V.  2-2012 |
Mikhalev A.V.  6-2023 |
Mikhaleva G.M.  2-2009 |
Mikhalyova A.V.  4-2006 |
Mikhaylenok O.M.  1-2020 |
Mikhaylov A.S.  3-2022 |
Mikhaylov S.V.  1-1991 |
Mikhaylov V.A.  4-1992 | 4-1995 |
Mikhaylova A.A.  3-2022 |
Miller A.I.  3-1995 | 6-1995 | 2-1996 | 4-1996 |
Milza P.  2-1995 |
Mineev A.P.  4-2017 |
Mineyeva Yu.A.  5-1998 |
Mironov B.N.  5-2011 |
Mironov V.A.  5-1991 |
Mironyuk M.G.  3-2003 | 5-2006 | 5-2006 | 3-2009 | 4-2009 | 2-2012 | 2-2013 | 6-2020 | 2-2023 | 5-2023 |
Miroshnichenko I.V.  2-2009 | 1-2011 | 2-2017 | 3-2018 | 3-2020 | 5-2022 | 5-2023 |
Mirsky G.I.  6-1996 | 2-1998 | 1-2002 |
Miryasova O.A.  5-2013 |
Mishanova Ye.V.  3-2010 |
Mishkinene U.B.  3-2007 |
Misurov D.A.  1-1999 | 3-2009 | 5-2009 |
Miteva V.V.  3-2008 |
Miteyeva L.D.  3-1999 |
Mitrofanova A.V.  1-2009 | 5-2009 |
Mitrokhin S.S.  1-1997 | 1-2000 |
Mitrokhina T.N.  3-2004 | 4-2011 |
Mitropolitski S.  4-2016 |
Mizin V.I.  5-2018 |
Mkrtichyan A.E.  2-2023 |
Mnatzakanyan M.O.  6-2007 |
Mochalov A.N.  1-2021 |
Mochmann E.  6-1997 |
Model B.S.  2-2000 |
Model I.M.  2-2000 |
Modelski G.  3-2005 | 4-2005 |
Moeller van den Bruck A.  5-2003 |
Moiseeva D.E.  3-2023 |
Moiseyev N.N.  3-1991 | 5-1991 | 3-1992 | 1-1993 | 3-1993 | 4-1993 |
Molchanov M.A.  5-1999 | 1-2000 |
Moletotov I.A.  6-1997 |
Mommen A.  4-1992 | 5-2000 |
Monusova G.A.  4-2017 |
Morozov I.L.  3-1998 | 5-2002 | 5-2006 | 5-2009 |
Morozov V.M.  4-2018 | 3-2020 |
Morozov V.Ye.  3-2011 |
Morozova E.V.  6-1998 | 2-2009 | 2-2010 | 1-2011 | 2-2017 | 3-2018 | 3-2020 | 5-2023 |
Moshchelkov Ye.N.  4-2002 |
Moskalenko O.A.  1-2024 |
Mostovaya T.V.  4-1995 |
Mosyakov D.V.  6-2015 |
Mozhayev V.Ye.  4-1992 |
Mukhametov R.S.  4-2023 |
Murphine R.  3-1991 |
Mushakoji K.  3-1991 |
Musikhin G.I.  1-1999 | 1-2000 | 4-2008 | 3-2009 | 5-2011 | 1-2012 | 5-2015 |
Muskhelishvili M.  5-2001 |
Myagkov A.Yu.  6-2000 |
Myasnikov A.G.  5-2017 |
Myasnikov O.G.  1-1993 |

 
 

Archive

   2024      2023      2022      2021   
   2020      2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991