Polis. Political Studies. Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

P

Pa   Pc   Pe   Pi   Pl   Po   Pr   Ps   Pu   Py   

Pabst A.  4-2021 |
Pain E.A.  4-2014 | 1-2019 | 1-2020 |
Pakhalyuk K.A.  1-2018 |
Pakhomov Yu.   3-1998 |
Paksiutov G.D.  2-2023 |
Pakulski J.  6-2008 |
Palitay I.S.  6-2013 | 3-2016 | 2-2018 | 5-2020 | 4-2022 |
Palmowski T.  2-2020 |
Palonen K.  5-2010 |
Pan Dawei  2-2014 |
Panarin A.S.  1-1995 | 4-1995 |
Panarin S.A.  2-2002 |
Panasyuk Ye.V.  3-1993 |
Panchenko M.Yu.  5-2009 |
Pankevich N.V.  1-2013 | 2-2016 |
Pankova T.V.  5-1993 |
Panov A.N.  2-2014 | 2-2022 |
Panov P.V.  6-2002 | 6-2003 | 4-2004 | 5-2004 | 6-2004 | 5-2005 | 1-2007 | 5-2008 | 3-2015 | 1-2022 |
Pantin I.K.  4-1991 | 6-1991 | 2-1993 | 3-1994 | 1-1995 | 4-1995 | 4-1995 | 4-1996 | 5-1996 | 3-1997 | 5-1997 | 1-1998 | 5-1999 | 1-2002 | 1-2003 | 6-2003 | 4-2007 | 6-2007 | 5-2008 | 6-2009 | 6-2010 | 1-2011 | 5-2011 | 2-2013 | 6-2013 |
Pantin V.I.  6-1991 | 3-1994 | 1-1995 | 2-1995 | 1-1997 | 3-1997 | 2-1998 | 3-1999 | 4-1999 | 6-1999 | 2-2000 | 2-2002 | 4-2002 | 6-2002 | 4-2003 | 1-2004 | 1-2005 | 3-2005 | 1-2006 | 6-2006 | 1-2007 | 5-2007 | 3-2008 | 5-2008 | 2-2009 | 3-2009 | 1-2010 | 2-2010 | 3-2010 | 6-2011 | 6-2012 | 5-2013 | 5-2014 | 5-2015 | 6-2016 | 5-2017 | 6-2018 | 4-2020 | 5-2021 | 2-2023 |
Pantzov A.V.  1-1991 |
Papantimu M.A.  2-2001 |
Parakhonsky B.A.  2-1991 |
Parenkov D.A.  6-2018 | 5-2021 |
Parma R.V.  1-2022 |
Parshin P.B.  2-2004 |
Pashakhin S.V.  6-2021 |
Pashinsky V.M.   4-1994 |
Paskhina I.S.  5-2017 |
Pastukhov V.B.  1-1992 | 6-1992 | 2-1993 | 3-1993 | 2-1994 | 3-1994 | 5-1994 | 2-1996 | 4-1997 | 6-1998 | 2-1999 | 5-1999 | 1-2000 | 1-2001 | 1-2005 | 6-2005 | 2-2006 | 3-2007 | 6-2009 | 5-2010 | 6-2010 | 1-2011 | 2-2011 | 6-2011 | 1-2013 |
Pasynkova V.V.  5-2007 |
Patrushev S.V.  4-1996 | 3-2009 | 6-2009 | 6-2009 | 2-2010 | 6-2011 | 2-2016 | 5-2016 |
Patzelt W.J.  3-2015 |
Pavlichuk Ye.I.  5-1995 |
Pavlov A.V.  5-2007 | 3-2008 |
Pavlov D.B.  2-1993 |
Pavlov N.V.  4-2012 | 6-2019 | 1-2023 |
Pavlov V.V.  2-2021 |
Pavlova E.B.  1-2017 | 2-2019 |
Pavlova T.V.  4-1996 | 6-2004 | 5-2008 |
Pavlovsky Yu.N.  5-1991 |
Pavlyutenkova M.Yu.  1-2013 |
Pavroz A.V.  4-2005 |
Pchelintzev O.S.  2-1993 | 6-1993 |
Pechatnov V.O.  1-2018 | 5-2018 |
Pecherskaya N.V.  2-2001 | 2-2004 |
Pellicani L.  2-1991 |
Penkin A.  4-1993 |
Peregudov S.P.  4-1993 | 2-1994 | 5-1994 | 3-1995 | 4-1995 | 6-1996 | 2-1997 | 1-1998 | 4-1998 | 4-2000 | 6-2000 | 3-2001 | 5-2002 | 3-2004 | 1-2006 | 2-2006 | 3-2007 | 1-2008 | 2-2009 | 3-2009 | 6-2009 | 1-2010 | 3-2010 | 5-2010 | 3-2011 | 2-2012 | 3-2012 | 6-2012 | 3-2013 | 1-2014 | 4-2015 |
Perepyolkin L.S.  6-1991 |
Perevalov V.P.  1-1995 |
Perevedentzev V.I.  2-1993 | 2-1995 |
Perminova A. A.  3-2024 |
Peschansky V.V.  4-1992 |
Peskov D.N.  1-2002 | 5-2003 | 5-2004 | 1-2005 |
Petrenko N.S.  1-2011 | 3-2013 |
Petro N.  1-1998 |
Petrov A.P.  6-2012 | 6-2016 | 2-2020 | 3-2021 | 2-2023 |
Petrov I.I.  1-2023 |
Petrov K.E.  4-2003 | 3-2004 | 3-2006 | 3-2017 | 2-2018 |
Petrov N.V.  4-1991 | 6-1993 |
Petrov S.I.  4-2014 | 5-2016 |
Petrov Yu.A.  3-1993 |
Petrova L.A.  1-2012 |
Petrovsky V.Ye.  1-2010 |
Petukhov R.V.  5-2015 | 6-2017 | 5-2019 | 6-2020 |
Petukhov V.V.  2-2012 | 3-2012 | 4-2012 | 1-2013 | 5-2013 | 6-2014 | 2-2015 | 5-2015 | 5-2016 | 5-2017 | 5-2019 |
Picci L.  3-2011 |
Pile J.  1-1994 |
Pimenova E.V.  1-2023 |
Pipes R.  1-1991 |
Pishcheva T.N.  4-2000 | 5-2002 | 3-2004 | 4-2010 | 2-2011 | 2-2011 |
Pishchulin N.P.  3-1996 | 5-1998 |
Piskunov D.A.  3-2023 |
Pivovarov Yu.S.  5-1999 | 4-2001 | 1-2006 | 2-2006 | 5-2007 | 4-2010 | 6-2011 | 1-2014 | 2-2014 |
Platonov V.M.  5-2015 |
Pleshchenko D.V.  2-2005 |
Plevako N.S.  6-1995 |
Plimak Ye.G.  3-1995 |
Pliskevich N.P.  4-1994 | 5-1994 |
Plotnikov N.A.  1-2010 |
Plyays Ya.A.  2-1998 | 3-1999 | 6-1999 | 1-2000 | 3-2000 | 6-2000 | 2-2002 | 6-2004 | 3-2007 | 5-2007 | 2-2008 | 3-2009 | 4-2009 | 5-2010 |
Podolianskaya A.O.  2-2010 |
Podovzhnyaya G.G.  4-1998 |
Podvintzev O.B.  3-1999 | 3-2001 | 4-2004 | 5-2005 | 4-2006 | 4-2009 |
Podyachev K.V.  5-2007 | 2-2010 | 2-2012 | 3-2012 |
Pogodina M.Ya.  4-2023 |
Pogorel'skaya S.V.  3-1999 |
Pokrovsky N.Ye.  2-2003 |
Pol'akov A.P.  5-1999 |
Polokhalo V.  3-1998 | 6-1999 |
Polunin Yu.A.  5-2006 |
Polyakov L.V.  1-1995 | 3-1997 | 1-2001 | 6-2011 | 2-2012 | 2-2014 | 3-2016 |
Pomerantz G.S.  3-1992 |
Pomiguev I.A.  2-2016 | 4-2021 |
Ponamaryova A.M.  4-2010 |
Ponedelkov A.V.  6-2008 |
Ponomaryov V.A.  2-1996 |
Ponomaryova Ye.G.  3-2005 | 5-2014 |
Popkov Yu.V.  1-2015 |
Popov F.A.  5-2014 | 3-2018 | 5-2018 |
Popov M.E.  1-2017 |
Popova O.V.  2-2000 | 1-2009 | 1-2013 | 2-2013 | 4-2023 |
Popova Ye.V.  3-2001 |
Portyakov V.Ya.  4-1995 |
Posadsky A.V.  3-2002 |
Potapchuk Ye.Yu.  5-2006 |
Potapov V.Ya.  1-2013 | 1-2015 |
Potseluyev S.P.  5-1999 | 3-2004 | 1-2007 | 1-2008 | 1-2010 | 4-2015 |
Potyomkina O.Yu.  4-2012 |
Poupar P. Cardinal.  2-1996 |
Prasolov D.S.  5-1991 |
Prazauskas A.A.  2-1997 |
Presn’akova L.A.  4-2000 | 1-2001 |
Pretorius R.  5-1991 |
Preuss U.  4-1996 |
Prikhodchenko A.Yu.  1-2021 |
Prokhorenko I.L.  6-2012 | 4-2016 | 6-2016 |
Pronin S.V.  1-1991 | 3-1999 | 3-2001 |
Proskurin S.A.  5-1991 | 4-1995 | 1-1997 |
Prostakov S.A.  4-2014 |
Prozorov Yu.B.  4-1994 |
Pruss I.V.  3-1997 |
Pshizova S.N.  4-1998 | 2-1999 | 2-2000 | 3-2000 | 1-2002 | 2-2002 | 4-2004 | 2-2007 | 3-2007 | 1-2009 | 2-2009 | 6-2013 | 1-2014 |
Punina K.A.  6-2003 |
Pushchayev Yu.V.  3-2012 |
Pushkaryova G.V.  3-2003 | 4-2004 | 2-2012 | 1-2015 | 5-2017 | 4-2022 |
Pustovoit Yu.A.  2-2019 | 4-2019 |
Putintsev I.S.  2-2023 |
Puzanova O. V.  3-2024 |
Puzanova Zh.V.  4-2018 |
Pyadukhov G.A.  6-2009 |

 
 

Archive

   2024      2023      2022      2021   
   2020      2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991